Dress 
34/2
Waist 
65 - 25 1/2
Hips 
93 - 36 1/2
Shoes 
36 - 5.5
Hair 
Grey
Eyes 
Blue

MELANIE S